नेपाल सरकार
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
पशु सेवा विभाग
पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय
केन्द्रिय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला
त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ नेपाल ।
English || Nepali
कार्यालय प्रमुख

Dr. Dikar Dev Bhatta


Detection of disease is the foundation for disease control, prevention and eradication. Early and accurate diagnosis of diseases can only be assured in fully equipped laboratories Read More...
डाउनलोड

समाचार/सुचना

18 Mar 2018 12:31 PM
] खरिद सम्झौताको सार्बजनिक सुचना Read more...
04 Jan 2018 03:55 PM
] Invitation for BID Read more...
24 Nov 2017 09:55 AM
] Invitation for Bids Read more...
21 Jul 2017 11:43 AM
] खर्च सार्बजनिकरण Read more...
03 May 2017 10:52 AM
] बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सुचना Read more...
Copyright © 2019 Central Veterinary Laboratory All Rights Reserved
Designed   Develop by Techno Universal Pvt. Ltd.